அதிர்வுப் பயணம்

Spread the love

 

 

பள்ளி ஆசிரியர்

முன் வரிசை வகுப்புத் தோழன் தோழி

அப்பா மூத்த சகோதர சகோதரி

தொடங்கி வைத்தார்

கல்லூரியில் உச்சக் கட்டம்

 

மேலதிகாரி வாடிக்கையாளர்

சகவூழியன் மேலெடுத்துச்செல்ல

 

மகன் மகள் மனைவி

அண்டை அயல்

தரும்

அதிர்வுகள் ஓய்வதில்லை

 

தனியே பயணம்

செய்தால்

கைபேசி வழி

தாக்குதல் தொடரும்

 

மின்னஞ்சல்

முகனூல் மேலும்

எண்ணற்ற செயலிகள்

உறக்கத்தின் எதிரிகள்

 

அதிர்வின்

அதீதம் பழகி

அபூர்வ மௌனமே

அச்சம் தரும்

 

மின்னுலகம் என்னுலகை

விழுங்கியது சிறிய சோகம்

என்னுலகின் விளிம்புகளை விரிவுகளை

எழுதிப் பார்க்கத்

துப்பில்லை

இது

அந்தரங்க வலி

 

அவ்வப்போது

சுருதி பெற்று

அதிர்வால்

கோடி இதயங்களை

இசையாய் வியாபித்து

இயல்பாய்

ஏதுமற்று இருக்கும்

கொடுப்பினை

வீணையின் தந்திகளுக்கு

மட்டும்

 

Series Navigationசெம்மொழிச் சிந்தனையாளர் பேரவை புதுக்கோட்டை செய்திக்குறிப்புஉதிராதபூக்கள் – அத்தியாயம் -3