ஒளிவட்டம்

Spread the love

  

என் மௌனத்தின்

எல்லா திசைகளையும்

உன் அலகு கொத்திப்பார்க்கிறது

எதிலும் ஒட்டாமல்

உன் மனம்

விலகி விலகி ஓடுகிறது

எது குறித்துமான

உன் கேள்விகள்

கோணல் மாணலாய் நிற்கின்றன

வாசிப்பின் பக்கவிளைவாக

உன் தீர்ப்புகள்

பிறர் மனங்களைத்

தீப்பிடிக்க வைக்கின்றன

உன் பேச்சின் வெளிச்சத்தில்

நீ

இருளைத் தவணை முறையில்

தந்து கொண்டிருக்கிறாய்

நியாயங்களை அனுமதிக்காமல்

உதறித் தள்ளுகிறாய்

நீ ஏற்றத் துடிக்கும் தீபத்தில்

இன்னும்

எண்ணெய் வார்க்கப்படவில்லை

எனவே

உன் தலைக்குப் பின்னால்

நிற்பதாக நினைப்பது

கற்பனை ஒளிவட்டமே

Series Navigationதக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]மனமென்னும் பேய் (பேய்ச்சி நாவலை முன்வைத்து)