கண் திறப்பு

 

மஞ்சுளா

ஒரு மழைத் துளிக்குள்

கண் விழிப்பது 

எத்தனை விதைகளோ? 

இந்த மண் 

ஒவ்வொரு கண்ணாய் 

திறக்கும் மாயத்தை 

செய்பவருண்டா? 

மரமாவது 

நட்டு 

வை 

அல்லது 

ஒரு 

சிறு 

செடியாவது 

ஊன்று 

                  -மஞ்சுளா

Series Navigationசொன்னதும் சொல்லாததும் – 1கள்ளுண்டு தள்ளாடும் தமிழ்