தொந்தரவு

Spread the love

 

தன் வண்டியைப் பல

தளங்கள் தாண்டி

நிறுத்தத் தெரியாது

 

விலைப் பட்டையைப்

பார்க்காமல் தேர்வு

செய்ய மாட்டார்

 

விற்கும் உணவுகளில்

எதுவும் அவரால்

ஜீரணிக்க முடியாது

 

தான் செல்ல வேண்டிய

தளத்துக்கான வழியைக்

கேட்டு இளவயதினரின்

இனிய பொழுதைக் கெடுப்பார்

 

எழுதாத விதியாக

ராட்சத வணிக வளாகத்தில்

இல்லை

ஒரு முதியவருக்கு இடம்

 

பெரு நகரின்

வழி முறைகளில்

பொருந்தாத மற்றொரு

தொந்தரவு

மழை

 

நகரம் கோரும் நீர்

தொலைவுக் கிராமத்தில்

இருந்து உறிஞ்சப் பட்டு

வந்து விடும்

 

மழையை வெறுக்கும்

உரிமை நகருக்கு உண்டு

 

மனித உரிமைகள் தவிர்த்த

பல உரிமைகள் போல

Series Navigationகிளிதாய்த்தமிழ்ப் பள்ளி