முக்கோணக் கிளிகள் படக்கதை – 5

முக்கோணக் கிளிகள்
(பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​)

படக்கதை – 5

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்
ஓவியர் : தமிழ்

படங்கள் : 17, 18, 19, 20.​

​இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
Mukkonakkilikal - 17

Mukkonakkilikal - 18

Mukkonakkilikal - 19

Mukkonakkilikal - 20

Series Navigation