வால்ட் விட்மன் வசன கவிதை – 7 அமெரிக்கா பாடுவதைக் கேட்கிறேன் (I Hear America Singing)

 

Walt Whitman

(1819-1892)
(
புல்லின் இலைகள் -1)

மூலம் : வால்ட்  விட்மன்

தமிழாக்கம் : சிஜெயபாரதன்கனடா

அமெரிக்கா பாடுவதைக் கேட்கிறேன்

அநேக கோலாகலப் பாட்டுகளைக்

கேட்கிறேன்.

எந்திரத் துறைஞன்

ஒவ்வொரு வனும் தனது

தொழில் பற்றிப் பாடுகிறான்,

களிப்பும், கைப்பலம் அளிப்பதால்.

தச்சன் தன் தொழிலைப் பாடுவான்

உத்தரமோ  மரப்பலகையோ

ஒன்றை அளந்து,

கொத்தன் தன் தொழிலைப் பாடுவான்

துவங்கும் போதும் பணியை

முடித்து விட்டுப் போகும் போதும் !

படகில் உள்ள தனக்குரிய பொருள் பற்றிப்

படகோட்டி பாடுவான்

நீராவிப் படகின் தளத்தி லிருந்து !

செருப்பு தைப்போன் பாடுவான்

ஒரு நாற்காலி மீதமர்ந்து !

பொழுது புலர்ந்ததும் காதில் கேட்கும்

மரம் வெட்டு வோன் கானம்,

பாதையில் நடக்கும் ஏர் உழுவோன்

பாட்டும் கேட்கும் அதி காலையில்.

பகலிலோ அன்றி

பரிதி அத்தமனத் திலோ !

தாயின் சுவையான தாலாட்டு கேட்கும்,

தன் வீட்டு வேலை செய்யும்

தாரத்தின் பாட்டு,

இளமங்கை ஒருத்தி தையல் வேலையில்

அல்லது துணி வெளுப்பில்,

தம்தம் பணியில் ஈடுபட்டுப் பாடுகிறார்

தமது பணி ஊழியர் முன் பாடுவது

தவிர வேறு யாரிடமும்

அவர் பாடுவ தில்லை !

பகற் பொழுது பகலைச் சார்ந்து செல்லும்

இரவில் வாலிபர், மற்றும்

எடை பெருத்தவர்,

இரக்கம் மிக்கவர் உரக்கப்

பாடுவர் வாய் திறந்து

வேடிக்கைப் பாட்டுகளை.

 

+++++++++++++

தகவல்:

1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]

2. Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm Cowley  [First 1855 Edition] [ 1986]

3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]

4. Encyclopedia Britannica [1978]

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman   [November 19, 2012]

6. http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/

[ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நாடகம்]

********************

jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (January 17, 2013)

http://jayabarathan.wordpress.com/

Series Navigationவேதாளத்தின் மாணாக்கன் (The Devil’s Disciple) அங்கம் -1 பாகம் -2தாகூரின் கீதப் பாமாலை – 49 பிரிவுத் துயர்