தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

23 ஜூன் 2019

வண்டுகள் மட்டும்

அமீதாம்மாள்

Spread the love

 

அந்த மரம்

கனி செய்தது

 

வேர்கள்

கிளைகள்

இலைகள்

எல்லாமும்

கனிக்காகவே

உழைத்தன

 

வண்டுகள்

மட்டும்

கூலிக்காக

உழைத்தன

 

அமீதாம்மாள்

 

Series Navigationகதை சொல்லி (சென்றவாரத் தொடர்ச்சி) – 3புரிந்து கொள்வோம்

Leave a Comment

Archives