கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) மனிதரின் மந்திரி (A Councellor of Men) (கவிதை -48 பாகம் -6)

This entry is part 32 of 41 in the series 25 செப்டம்பர் 2011

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

“நீ செல்வந்தருக்காக ஊன்றும் உறுதியின் விளைவுகளை எதிர்காலத்தில்தான் நீ அறுவடை செய்வாய். ஏனெனில் இயற்கை நியதிப்படி அனுப்பியவை யாவும் திருப்பிவரும் தமது மூல இடத்துக்கு ! நீ பட்ட துயரங்கள் களிப்பிடத்துக்குத் திரும்பிவரும், மேலுலக விதிப்படி. எதிர்காலத்தின் பல பிறவிகளில் நேசம், சமத்துவம் ஆகிய இரண்டால் கற்ற பாடங்கள் துயரம், வறுமை என்பது தெரியவரும்.”

கலில் கிப்ரான் (அன்பு மயமும் சமத்துவமும்)

“என் ஆத்மா உபதேசித்து
எனக்குக் காட்டும் :
குட்டை யனை விட
நான் நெட்டையன் இல்லை !
நெட்ட யனை விட
நான் குட்டையன் அல்லன் !
ஆத்மா
உபதேச் சிக்கும் முன்பு
மனித இனம்
இருவித மாய்த்
தெரிந்த தெனக்கு ! நான்
பரிதாபப் படும்
பலவீன மானிடம் ஒன்று !
அடுத்தது
நான் பின்செல்லும்
அல்லது வெறுத்திடும்
வலுத்த மானிடம் !

+++++++++++

இப்போது நான்
கற்றுக் கொண்டது :
இரண்டும் நானாக இருந்து
ஒரே மூலப் பொருளில்
உண்டான தென்று !
என் பூர்வீகம்
அவரது
வழித் தோன்றல் !
என் உள்ளுணர்ச்சி
அவரது உள்ளுணர்ச்சி !
என் மனப் பூர்த்தி
அவரது மனப் பூர்த்தி !
என் புனிதப் பயணம்
அவரது புனிதப் பயணம் !

++++++++++++

அவர் பாபம் செய்தால்
நானும் ஒரு பாபிதான் !
செம்மை யாக அவர் செய்தால்
பெருமை கொள்பவன்
நானும் !
அவர் எழும் போது
நானும் எழுபவன் ! அவர்
சோம்பிக் கிடந்தால் நானும்
தூங்கிக் கிடப்பேன் !

+++++++++++

ஆத்மா சொல்லும் என்னிடம் :
ஏந்திச் செல்லும்
விளக்கு
உன்னுடைய தில்லை ! நீ
பாடி வரும் பாடல்
உன் இதயத் துள்ளே
உருவாக வில்லை !
விளக்கை நீ சுமந்தாலும்
ஒளி உனக்கில்லை !
நாண்கள் கோர்த்தி ருந்தாலும்
வீணை வாசிப்போன்
இல்லை நீ !

++++++++

உபதேசிக்கும் என் ஆத்மா
உரைத்தது அதிகம்
எனக்கு !
உனக்கும் அதே அளவு
உபதே சிக்கும்
உன் ஆத்மா அது போல் !
ஏனெனில்
நானும் நீயும் ஒன்று !

(முற்றும்)

+++++++++++++

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (September 22, 2011)

Series Navigationசொன்னேனே!மரண தண்டனை தடைசெய்யபட வேண்டுமா? கூடாதா? மாணவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *