ஈரம்

அருணா சுப்ரமணியன்

வண்ண ஆடைகளை அணிவதாலோ
பூச்சூடி பொட்டு வைப்பதாலோ
வெளியிடங்களில் உலவுவதாலோ
நட்புறவுகளோடு அளவளாவுவதாலோ
மனதை இரும்பாக்கியதாலோ
மறக்கப் பழகியதாலோ
காய்ந்து விடுவதில்லை
இருளில் இளம்விதவை நனைக்கும்
இரு தலையணைகளின் ஈரம்!!!

Series Navigationபொருனைக்கரை நாயகிகள். தொலைவில்லி மங்கலம் சென்ற நாயகிபிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள். 780,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியின் கடந்து சென்ற காந்தத் துருவத் திசை மாற்றம் நிகழ்ந்தது