ஒரு கேள்வி

Spread the love

சேயோன் யாழ்வேந்தன்

காற்றும் வேண்டும்

காகிதம் வேண்டும்

நூலும் வேண்டும்

வாலும் வேண்டும்

கையும் வேண்டும்

பறக்கவைக்கும் பக்குவம் வேண்டும்

எதுவும் புரியாமல்

எழுதவும் தெரியாமல்

எளிதாய் வாங்க

இது என்ன

கவிஞன் என்ற பட்டமா என்ன?

seyonyazhvaendhan@gmail.com

Series Navigationஅல் இமாறா நூல் வெளியீடும் விருது வழங்கும் விழாவும் – 2015தேவதைகள் தூவும் மழை – சித்திரங்களாலான கூடு