ஒவ்வொரு சிகரெட்டுக்கு பின்னாலும் ஒரு தீக்குச்சி

Spread the love

போதைக்காக அல்லாமல்
பொழுதைக் கழிக்கவே புகைக்கிறான்
மதுவின் துளிரசம் அருந்தியதில்லை இதுவரைக்கும்
போதையில் உளறும் தந்தையாலே
குடியை வெறுத்தான் என்றபோதிலும்
புகைக்கும் அவரது தோரணையே
அவனது சிகரெட் ஈர்ப்புக்கும் காரணம்
என்ற செய்தி ரசிப்பிற்குரியதாய் இல்லை அவருக்கு
அன்றிலிருந்து அப்பா சிகரெட்டை ஒழித்தார்
என்ற ஒற்றை வரியோடு டைரியை மூடிவிட்டு
தொடர்ந்து புகைத்துக் கொண்டிருக்கிறான்
ஒவ்வொரு சிகரெட்டுக்கு பின்னாலும்
இருக்கிறது ஒரு தீக்குச்சி
இருக்கட்டும்
அதுவல்ல இக்கவிதையின் கருப்பொருள்
அவன் புகைத்து அணைத்த முதல் சிகரெட்
இப்பொழுது கண்விழித்து
நகரத் துவங்கிவிட்டது அவனைத்தேடி
ஏனைய துண்டங்களும் உயிர்த்து
விரைகின்றன அதைத் தொடர்ந்தபடி
எல்லாம் சென்று சேர்ந்து
ஒன்று கூடி
சிதைமேடையென குவிகிற பொழுதில்
கிடத்தி எரிக்க
தயாராயிருக்கும் அவனது சடலம்.
ராஜா
Series Navigationஅம்மாவின் மனசுஎதிரொலி