கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) ஞானத்தைப் பற்றி (கவிதை -45 பாகம் -1)

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

“வாழ்க்கை வீணையை எவரது விரல்களும் மீட்ட முடியாது என்னுடைய கரம் தொட்டு அவை ஆசீர்வதிக்கப் படா விட்டால், அவரது கண்கள் எனது ஆசனப் பீடத்தின் தெரிசனம் பெறா விட்டால் ! தேவ தூதர் இசையா (Isaiah) வார்த்தைகளை என் காதல் தங்கச் சங்கிலியில் விலை மதிப்பில்லாக் கற்களாய்க் கழுத்தணியில் கோர்த்தார். புனித தூதர் ஜான் (Saint John) என் சார்பாகத் தனது ஒளிமயக் காட்சியைக் கண்டார்.”

கலில் கிப்ரான். (The Goddess of Fantasy)

++++++++++++++++
மெய்யான சொத்து
++++++++++++++++

கற்கும் அறிவுதான்
ஒருவரது சொத் தாகக்
கருதப் படும் !
முரடர் பறித்துக் கொள்ள
முடியா தது !
மரணம் ஒன்றே உள்ளத்தில்
எரியும்
அறிவு விளக்கை
அணைத்திடச் செய்வது !
தேசத்தின் மெய்யான சொத்து
பொற் காசில் இல்லை
வெள்ளி நாண யத்தில் இல்லை !
கற்கும் அறிவில் தான்
உள்ளது !
நாட்டுப் புதல்வர்
நேர்மைப் போக்கில் உள்ளது !

++++++++++++

ஆன்மீகச் செழிப்புகள்
மானிட முகத்துக்கு
வனப்பூட்டும் !
பரிவும் மதிப்பும் தோன்றப்
பாதை வகுக்கும் !
ஆத்மாவின் ஒளிக் கூர்மையை
விழிகள் காட்டும் !
எழில் மேனியில் தெரியும் !
உடல் நெளிவில்
பாவனை யில் புரியும் !
நமது தோற்றம்
நவிலும் வார்த் தைகள்
நடை, கால் நகர்ச்சி
நடிப்புகள் – இவை யெல்லாம்
நம்மை விடப் பெரிதல்ல
ஒருபோதும் !
ஆத்மாவே நமது இல்லம் !
அதற்குச் சாளரம் நம் விழிகள் !
ஓதும் வாசகம் அதன்
தூதர்கள் !

(தொடரும்)

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (June 21, 2011)

Series Navigation“அறுபத்து நான்காவது நாயன்மார்“கவிஞானி ரூமியின் கவிதைகள் (1207 -1273) நடு நிசியில் சொக்கப்பான் (Bonfire at Midnight) (கவிதை -39)