நம்பிக்கை


பெரும்பாறையை
யானையாய் ஆக்கியவனுக்கு
எவ்வளவு நம்பிக்கையிருந்தால்
கால்களில் பிணைத்திருப்பான்
சங்கிலியை?!

 

–          இலெ.அ. விஜயபாரதி

 

Series Navigationநட்புஇவைகள் !