முக்கோணக் கிளிகள் – 14

முக்கோணக் கிளிகள்

(பெரிதாக்கப்பட்ட  நெடுங்கதை​)

 

படக்கதை  14

 

 

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்

ஓவியர் : தமிழ்

 

படங்கள் : 53, 54, 55, 56

 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

 

 

​+++++++++++++++​

4 Attachments

Mukkonakkilikal - 53Mukkonakkilikal - 54Mukkonakkilikal - 55Mukkonakkilikal - 56

Series Navigation