சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 42

This entry is part 29 of 32 in the series 24 ஜூலை 2011

சமஸ்கிருதம் 42

இந்த வாரம் गत (gata) அதாவது சென்ற (கடந்த) மற்றும் आगामि (āgāmi) அதாவது ‘ இனிமேல் வருகிற’ என்பதைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

 

எப்போதும் कदा (kadā) அதாவது எப்போது ? அல்லது எத்தனை மணிக்கு ? என்ற வினாவின் விடை सप्तमीविभक्तिः(saptamīvibhaktiḥ) ஏழாவது வேற்றுமையில் அமையும் என்று ஏற்கனவே படித்தோமல்லவா?

 

उदा –     अरुणः कदा उत्तिष्ठति ?
aruṇaḥ kadā uttiṣṭhati ?

அருண் எப்போது எழுகிறான்?

 

अरुणः षड्वादने  उत्तिष्ठति
!

aruṇaḥ ṣaḍvādane  uttiṣṭhati !

அருண் ஆறுமணிக்கு எழுகிறான்.

 

இதேபோல் சென்ற வாரம் , சென்ற மாதம், சென்ற வருடம் மற்றும் சென்ற தினம் ஆகிய சொற்களை உபயோகிக்கும்போதும், வருகிற (அடுத்த) நாள், வருகிற வாரம், வருகிற மாதம் மற்றும் அடுத்த  வருடம் போன்ற வார்த்தைகள் सप्तमीविभक्तिः (saptamīvibhaktiḥ) அதாவது ஏழாவது வேற்றுமையில் அமையும் .

 

கீழேயுள்ளஉதாரணங்களைஉரத்துப்படிக்கவும்.

 

गत मासे निर्वाचनम् आसीत्।

gata māse nirvācanam āsīt |

சென்ற மாதத்தில் தேர்தல் இருந்தது.

 

गत दिने मम गृहे पूजा आसीत्।

gata dine mama gṛhe pūjā āsīt|

சென்ற தினம் என்னுடைய வீட்டில் பூஜை நடந்தது.

 

आगामि सप्ताहे मम मित्रम् आगमिष्यति।

āgāmi saptāhe mama mitram āgamiṣyati|

வருகிறவாரத்தில் என்னுடைய நண்பர் வருவார்.

 

आगामि वर्षे अहम् प्रवासं गमिष्यामि।

āgāmi varṣe aham pravāsaṁ gamiṣyāmi |

வருகிற வருடத்தில் நான் பிரயாணம் செல்வேன்.

 

गतदिने मम गृहे पर्व आसीत्।

gatadine mama gṛhe parva āsīt |

சென்ற தினத்தில் என்னுடைய வீட்டில் பண்டிகை இருந்தது.

 

आगामिवर्षे अहं एम् . ए . पठिष्यामि।

āgāmivarṣe ahaṁ eam.  e .
paṭhiṣyāmi |

வருகிற வருடத்தில் நான் எம்.ஏ படிப்பேன்.

 

आगामिपर्वदिने अहं नूतनवस्त्रं क्रेष्यामि।

āgāmiparvadine ahaṁ nūtanavastraṁ kreṣyāmi |

வருகிற பண்டிகைதினத்தில் நான் புதிய ஆடை வாங்குவேன்.

 

 

प्रपरह्यः (praparahyaḥ) நேற்று முன்தினத்திற்கு முன்தினம், परह्यः (parahyaḥ) நேற்று முன்தினம், ह्यः (hyaḥ) நேற்று ஆகியவை गतकालः (gatakālaḥ) ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த காலங்கள்.

 

श्वः (śvaḥ) நாளை, परश्वः (paraśvaḥ) நாளை மறுநாள், प्रपश्वः (prapaśvaḥ) நாளை மறுநாளுக்கு மறுநாள் ஆகியவை आगामिकालः (āgāmikālaḥ) வருகிற காலத்தைக் குறிக்கிறது.

 

अद्य (adya) இன்று என்பது சொல்லப்படுகிற நேரத்தைப் பொறுத்து ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த காலத்தையோ அல்லது வருகிற காலத்தையோ குறிக்கும்.

 

 

 

 

 

अभ्यासः (abhyāsaḥ ) பயிற்சி 1

 

१.  गतसप्ताहः  – गोविन्दः

gatasaptāhaḥ  – govindaḥ

சென்ற வாரம்  – கோவிந்தன்

 

२.  गतमासः  – निर्देशकः

gatamāsaḥ  – nirdeśakaḥ

சென்றமாதம் –  தலைமை நிர்வாகி (director)

 

३.  गतवर्षम्  – मन्त्री

gatavarṣam
– mantrī

சென்றவருடம்
–  மந்திரி

 

४.  गतमार्च्मासः  – स्नेहितः

gatamārcmāsaḥ  – snehitaḥ

கடந்த மார்ச்மாதம் –  நண்பன்

 

५.  आगामिसप्ताहः  – कार्यकर्तृगोष्ठी

āgāmisaptāhaḥ  – kāryakartṛgoṣṭhī

வருகிறவாரம்
–  செயற்குழு கூட்டம்

 

६. आगामिमासः  – वार्षिकोत्सवः

āgāmimāsaḥ  – vārṣikotsavaḥ

வருகிற மாதம்
–  ஆண்டுவிழா

 

७.  आगामिचैत्रमासः  –  वसन्तोत्सवः

āgāmicaitramāsaḥ  –  vasantotsavaḥ

வருகிற சித்திரைமாதம்
–  வசந்தகால விழா

 

८.  आगामिकालः  – देशोभिवृद्धिः

āgāmikālaḥ  – deśobhivṛddhiḥ

வருகிற காலம்
–  தேச முன்னேற்றம்

 

९.   गतवर्षम् – देहलीनगरम्

gatavarṣam
– dehalīnagaram

சென்றவருடம்  – டெல்லிநகரம்

 

१०.  गतदिनम्  – पर्व

gatadinam
– parva

சென்ற தினம் –  பண்டிகை

 

        उदा(udā) உதாரணம்

१.   गतसप्ताहे गोविन्दः मम कार्यालयम् आगतवान्।

gatasaptāhe govindaḥ mama kāryālayam āgatavān |

கடந்த வாரத்தில் கோவிந்தன் என்னுடைய அலுவலகம் வந்திருந்தார்.

 

उपरितनकोष्ठकस्यआधाराणवाक्यानिलिखन्तु।

uparitanakoṣṭhakasya ādhārāṇa vākyāni likhantu |

மேலேஉள்ளஅட்டவணையின்உதவியுடன்வாக்கியங்களைஅமையுங்கள்.

 

२.  ———— निर्देशकः मम कार्यालयम् आगतवान्।

————
nirdeśakaḥ mama kāryālayam āgatavān |

 

३.   ————-
मन्त्री  मम कार्यालयम् आगतवान्।

————-  mantrī
mama kāryālayam āgatavān |

 

४.   ————-  ————–  मम कार्यालयम् आगतवान्।

————-
————–  mama kāryālayam āgatavān |

 

५.   आगामिसप्ताहे कार्यकर्तृगोष्ठी भविष्यति।

āgāmisaptāhe kāryakartṛgoṣṭhī bhaviṣyati |

 

६.  —————  वार्षिकोत्सवः  ——————-।

—————  vārṣikotsavaḥ  ——————- |

 

७.   ————————– ————  —————–।

————————– ————  —————– |

 

८.   ——————-  ——————  ——————-।

——————-  ——————  ——————- |

 

९.
———- अहं ————–
आसम्।

————— ahaṁ ——————  āsam |

 

१०.
———– मम गृहे पर्व आसीत्।
—————- mama gṛhe parva āsīt |

 

 

இந்த வாரம் பயின்ற गत (gata) மற்றும் आगामि (āgāmi) ஆகியவைகளை உபயோகித்து சுலபமான வாக்கியங்களை அமைத்துப் பேசிப் பழகவும்.

 

Series Navigationஉபாதைபஞ்சதந்திரம் – தொடர் முகவுரை
author

ரேவதி மணியன்

Similar Posts

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *