சுமைகள்

0 minutes, 0 seconds Read
This entry is part 7 of 18 in the series 5 மார்ச் 2023

பருத்து வீங்கிய பணப்பை
கையிலும் அடங்கவில்லை
பையிலும் அடங்கவில்லை
அதக்கிய குரங்குவாய் மாதிரி
சே!

ஒரு நாள்
சுங்கச்சாவடியாகி
பணப்பையை சலித்தேன்

காலாவதி பற்றுச்சீட்டுகள்
ஒரு காலாவதி சிம்அட்டை
சில மாத்திரைகள்
பயனற்ற சாவி
ஒரு ஊக்கு
இந்திய ரூபாய்கள்
ஒற்றுத்தாள்கள்
கடைச்சாமான் பட்டியல்கள்
புகைப்படங்கள்
பெயர் அட்டைகள்
பேசி எண்கள்
பல்குச்சிகள்
செவிப் பஞ்சுகள்
ஒரு பித்தான்

இத்தனை சுமைகளோடுதான்
நானா

அமீதாம்மாள்

Series Navigationவெனிஸ் கருமூர்க்கன் – ஷேக்ஸ்பியரின் ஒத்தல்லோ நாடகம் அங்கம் -1 காட்சி -2 பாகம் : 10சருகான கதை

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *