சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 51

This entry is part 38 of 39 in the series 4 டிசம்பர் 2011

  
இந்த வாரம் बन्धुवाचकशब्दाः (bandhuvācakaśabdāḥ) அதாவது சொந்தபந்தங்களை சமஸ்கிருதத்தில் எப்படிக் கூறவேண்டும் என்று பார்ப்போம். கீழே உள்ள வரைபடத்தை கவனிக்கவும்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नारायणः गोविन्दस्य गौतम्याः च पुत्रः।

nārāyaṇaḥ govindasya gautamyāḥ ca putraḥ |

நாராயணன் கோவிந்தன் மற்றும் கௌதமியின் மகன்.

 

लता नरसिंहस्य गिरिजाम्बायाः च पुत्री।

latā narasiṁhasya girijāmbāyāḥ ca putrī|

லதா  நரசிம்மன் மற்றும் கிரிஜாம்பாளுடைய மகள்.

 

नारायणः केशवस्य सुमायाः च पिता।

nārāyaṇaḥ keśavasya sumāyāḥ ca pitā|

நாராயணன் கேசவன் மற்றும் சுமாவினுடைய அப்பா.

 

केशवः गोविन्दस्य गौतम्याः च पौत्रः।

keśavaḥ govindasya gautamyāḥ ca pautraḥ |

கேசவன் கோவிந்தன் மற்றும் கௌதமியின் பௌத்திரன் (மகனுடைய மகன்).

 

सुमा गोविन्दस्य गौतम्याः च पौत्री।

sumā govindasya gautamyāḥ ca pautrī |

சுமா கோவிந்தன் மற்றும் கௌதமியின் பௌத்ரீ (மகனுடைய மகள்).

 

केशवः नरसिंहस्य गिरिजाम्बायाः च दौहित्रः।

keśavaḥ narasiṁhasya girijāmbāyāḥ ca dauhitraḥ |

கேசவன் நரசிம்மன் மற்றும் கிரிஜாம்பாளுடைய தௌஹித்ரன் ( மகளுடைய மகன்).

 

सुमा नरसिंहस्य गिरिजाम्बायाः च दौहित्री।

sumā narasiṁhasya girijāmbāyāḥ ca dauhitrī |

சுமா நரசிம்மன் மற்றும் கிரிஜாம்பாளுடைய தௌஹித்ரீ(மகளுடைய மகள்)

 

गोविन्दः केशवस्य सुमायाः च पितामह्ः।

govindaḥ keśavasya sumāyāḥ ca pitāmahḥ |

கோவிந்தன் கேசவன் மற்றும் சுமாவின் தாத்தா.( அப்பாவின் அப்பா).

 

गौतमी केशवस्य सुमायाः च पितामही।

gautamī keśavasya sumāyāḥ ca pitāmahī |

கௌதமி கேசவன் மற்றும் சுமாவின் பாட்டி (அப்பாவின் அம்மா).

 

नरसिंहः केशवस्य सुमायाः च मातामहः।

narasiṁhaḥ keśavasya sumāyāḥ ca mātāmahaḥ |

நரசிம்மன் கேசவன் மற்றும் சுமாவினுடைய தாத்தா (அம்மாவின் அப்பா).

 

गिरिजाम्बा केशवस्य सुमायाः च मातामही।

girijāmbā keśavasya sumāyāḥ ca mātāmahī |

கிரிஜாம்பாள் கேசவன் மற்றும் சுமாவினுடைய பாட்டி (அம்மாவின் அம்மா)

 

नारायणः नरसिंहस्य गिरिजाम्बायाः च जामाता।

nārāyaṇaḥ narasiṁhasya girijāmbāyāḥ ca jāmātā |

நாராயணன் நரசிம்மன் மற்றும் கிரிஜாம்பாளுடைய மருமகன்.

 

लता गोविन्दस्य गौतम्याः च स्नुषा ( पुत्रस्य पत्नी)।

latā govindasya gautamyāḥ ca snuṣā  (putrasya patnī)|

லதா கோவிந்தன் மற்றும் கௌதமியுடைய மருமகள்.

 

गोविन्दः लतायाः श्वशुरः। गौतमी लतायाः श्वश्रूः।

govindaḥ latāyāḥ śvaśuraḥ | gautamī latāyāḥ śvaśrūḥ |

கோவிந்தன் லதாவினுடைய மாமனார். கௌதமி லதாவினுடைய மாமியார்.

 

नरसिंहः नारायणस्य श्वशुरः। गिरिजाम्बा नारायणस्य श्वश्रूः।

narasiṁhaḥ nārāyaṇasya śvaśuraḥ | girijāmbā nārāyaṇasya śvaśrūḥ |

நரசிம்மன் நாராயணனின் மாமனார். கிரிஜாம்பாள் நாராயணனின் மாமியார்.

एतानि वाक्यानि पठतु –(etāni vākyāni paṭhatu )

கீழேயுள்ள வாக்கியங்களை உரத்துப் படிக்கவும்.

उमानाथः वित्तकोषे अधिकारी। तस्य पिता वीरभद्रः माता इन्दिरा। उमानाथः शालिनीं परिणीतवान्। शालिन्याः पिता जगदीशः माता पुष्पा। उमानाथस्य पुत्री सुधा पुत्रः प्रभाकरः।

umānāthaḥ vittakoṣe adhikārī| tasya pitā vīrabhadraḥ mātā indirā| umānāthaḥ śālinīṁ pariṇītavān| śālinyāḥ pitā jagadīśaḥ mātā puṣpā| umānāthasya putrī sudhā putraḥ prabhākaraḥ |

உமாநாத் வங்கியில் அதிகாரியாக இருக்கிறார். அவருடைய அப்பா வீரபத்திரன், அம்மா இந்திரா. உமாநாத் ஷாலினியை திருமணம் செய்துகொண்டார். ஷாலினியின் தந்தை ஜகதீசன், அம்மா புஷ்பா. உமாநாத்தின்  மகள் சுதா, மகன் பிரபாகரன்.

 

रिक्तस्थलानि उचितैः शब्दैः पूरयतु।(riktasthalāni ucitaiḥ śabdaiḥ pūrayatu|)

கோடிட்ட இடங்களை சரியான வார்த்தைகளால் நிரப்பவும்.

 

१. उमानाथः वीरभद्रस्य —————–। (umānāthaḥ vīrabhadrasya —————– |)

உமாநாத் வீரபத்திரருடைய  ——————- !

 

२. उमानाथः प्रभाकरस्य —————। ( umānāthaḥ prabhākarasya ————— | )

உமாநாத் பிரபாகரனுடைய ————————- !

 

३. प्रभाकरः वीरभद्रस्य ——————-।( prabhākaraḥ vīrabhadrasya ——————- )

பிரபாகரன் வீரபத்திரருடைய ———————— !

 

४.  ————–  —————- ———— पितामहः! ( ———-  ———–  —————- pitāmahaḥ)

————–  ——————  —————- தாத்தா. (அப்பாவின் அப்பா)

 

५.  ———–  ————– —————–  दौहित्रः! ( ————–  ——-  ———-  dauhitraḥ!)

——–   ——- ——   —————- தௌஹித்ரன். (மகளுடைய மகன்)

 

६. ————- ————–  ———–  मातामहः! (———–  ——— ———–  mātāmahaḥ !)

—————-   ———-  ———– தாத்தா. (அம்மாவின் அப்பா)

 

அடுத்த வாரம் மேலும் சில बन्धुवाचकशब्दाः (bandhuvācakaśabdāḥ) பற்றித் தெரிந்துகொள்வோம்.

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 51 pdf file

Series Navigationமுன்னணியின் பின்னணிகள் – 16 சாமர்செட் மாம்மாதிரிகள்
author

ரேவதி மணியன்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *