கரைகிறேன்

Spread the love

கரைகிறேன்
தண்ணீரில் அழுவதை போன்றுதான்
தனிமையில் நான் அழுவது
என்னைத்தவிர
எவருக்கும் தெரியபோவதில்லை
தண்ணீரில் கண்ணீர்
தன் சுவையிழப்பதை போன்று
தனிமையில் நானும் சுயம் இழந்துவிட
தனிமையும் கண்களும்
தாமரையை இரசிக்க பழகட்டும் .

அ.இராஜ்திலக்

Series Navigationவாசல்மழையைச் சுகித்தல்!