சுப்ரபாரதிமணியன் சிங்கப்பூர் மலேசியா பயணத்தில்

வணக்கம்.

சிங்கப்பூர் மலேசியா பயணத்தில் 12 முதல் 27 வரை இருப்பேன்
இலக்கிய நண்பர்களைச் சந்திக்க ஆவல்.
தொடர்பு கொண்டால் மகிழ்வேன்
சுப்ரபாரதிமணியன்
subrabharathi@gmail.com
Series Navigationசெவ்வாய்க் கோளில் உயிரின மூலவிப் பூர்வத் தோற்ற இருப்பைக் கரிக்கலவை இரசாயன மூலகக் கண்டுபிடிப்பு ஆதாரம் அளிக்கிறது.முகமூடி