பயணத்தின் மஞ்சள் நிறம்..


*
மதிய வெயில் கோடுகளாய்
குறுக்கே விழுந்திருந்த
ஒரு
நடைப்பாதைப் பொழுது

பயணத்தின் மஞ்சளை
கரு நிழல் துரத்துவதை
எண்ணியிராத
ஓர் எறும்பு

மரணத்தின் வடிவத்தை
வாசித்துக் கொண்டிருந்த அரைக் கணத்தில்
பட்டென்று ஸ்தம்பித்தது
கால் கட்டை விரலுக்குக் கீழ்

*****
–இளங்கோ 

Series Navigationவிட்டில் பூச்சிக்கு விட்டேந்தியாய் அலையும் வீட்டு பூனை