புதிய வலை இதழ் – பன்மெய்

Spread the love
Dear Friends,
We are launching the E-Journal Panmey for political and idealogical discussions.
You can read the first issue of Panmey with this link:http://panmey.com/content/
Please interact and contribute with your writings:

Prem

Series Navigationதமிழ் ஸ்டுடியோவின் மே மாத திரையிடல்கள் (நான்கு முக்கியமான திரையிடல் நடக்கவிருக்கிறது)வேதாளத்தின் மாணாக்கன் (The Devil’s Disciple) அங்கம் -3 பாகம் -1