முகம்

Spread the love


 

உயரத்தில் பருந்து

கண்கள் இரை மீது

புத்தகத்தில்

கிழிக்கப்பட்ட பக்கங்களில்

என்ன ஒளிந்திருக்கும்

நாட்கள் தான்

வேறு வேறு

மாற்றங்கள் எதுவுமில்லை

நீர்க்குமிழி வாழ்க்கை

இறைவன் வகுத்த

நியதிப்படி

விசேஷமான நாள்

பரிசாக ஒரு பனித்துளி

கோர முகம்

ஒற்றைக் கண்

பீதியூட்டுகிறது

நிலவு காய்கிறது

ஒரு குழந்தை

இரவை அள்ளிப் பருகுகிறது

பழைய புத்தகம்

நடுவே மயிலிறகு

விலைமதிப்பற்றதாய்.

 

 

Series NavigationNational Folklore Support Centre Newsletter September 2011வலியது