மும்பை தமிழ் அமைப்புகள் நாஞ்சில் நாடன் அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா

அறிவிப்பு

மும்பை தமிழ் அமைப்புகள் பம்பாய் தமிழ் சங்கத்துடன் இணைந்து சாகித்திய அகதெமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன் அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா .

அனைவரும் வருக.

மும்பை தமிழ் அமைப்புகள் சார்பாக
புதியமாதவி

Series Navigationகடவுள் டெம்போரல் லோபில் வருகிறார் 8