யானையைச் சுமந்த எறும்புகள்

சூர்யா நீலகண்டன்

நொண்டி வந்த

யானையை நோக்கி

அது விழுந்து விடும்

என்று இரங்கி

இரு பக்கமும்

பக்கபலமாக

ஓடின ஈரெறும்புகள்.

நொண்டி நடந்த

யானையின் வேகத்திற்கு

கூட ஓடமுடியாமல்

யானையைச் சுமந்தன

அந்த சிறு எறும்புகள்

அதன் சிறு மூளைக்குள்.

Series Navigationகாணாமல் போன உள்ளாடைஜென் ஒரு புரிதல் – பகுதி 21