வீடு

Spread the love

விடுமுறை நாளொன்றில்
வீடு சுத்தம் செய்யுகையில்
விடுபட்ட இடங்களில்
விரல்கள் துலாவியதில்

தொலைந்துபோன
பொம்மைக்காரின் ரிமோட்
தீர்ந்துபோன
பேட்டரிகள்

மூடிகள்
மூடிகளற்றப் பேனாக்கள்

பொத்தான்கள்
பொத்தான் குறைந்த சொக்காய்கள்

ஓரிரண்டு
உலர்ந்த
உணவுத் துணுக்குகள்

என
எல்லாவற்றையும்
அகற்றியும்
கைப்பற்றியும்
தொடர்ந்து

அத்தனைப் பொருட்களையும்
அதனதன் இடத்தில்
அடுக்கியும் நிறுத்தியும்
அழகுற வைத்த்தும்

ஏனோ
ஷாப்பிங் மாலின்
நடைபாதை கடைகளின்
கட்டுக்குள் இருப்பதுபோலொரு
உணர்வு
வியாபிக்க

பிள்ளைகள்
பள்ளிக்கூடம்விட்டு
வரும்வரைக்
காத்திருக்கலானேன்
மீண்டும்
கலைத்துப் போட்டு
வீடாக மாற்ற!

Series Navigationஅலைகளாய் உடையும் கனவுகள்அதில்.