தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

22 நவம்பர் 2020

கால்…கால்..கால்

அ.நாகராசன்

Spread the love
               கால் இருந்ததால்,
               வாசம் வசமானதென்றாள்
               கால் உள்ள மது, மாது
               அவள் கள்ள சிரிப்பால்
               பேதை அவன் கால் முளைத்து
               போதைக்கு பலியானான்

                         அ.நாகராசன்.
பி.கு- கால் என்றால் காற்று ,
கால் என்றால் உடல் உறுப்பு, 
கால் என்றால் குறிலை நெடிலாக்கும் தொனை கால் (உ.ம்) மது-மாது

Leave a Comment

Archives