தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

18 அக்டோபர் 2020

தூசு தட்டப் படுகிறது!

மணவை அமீன்

Spread the love

படிந்துறைந்த பாசிப் படலத்தின்

பச்சைப் பசேல் பளிங்கு நிறமற்ற
மனதின் பதிவுகளில்
ஆசுவாசப் பட்டுக் கொள்ள முடிகிறதெனினும்..
வழுக்கல்கள் நிறைந்த அனுபவ படிகளில்
அடிக்கடி எச்சரிக்கை எழுப்பும்
பாதங்களின் ஏற்ற இறக்க தொனியில்..
யாரோ ஒருவரின்
இருப்பு – தூசு தட்டப் படுகிறது..!
கரையான் அரித்ததை விட
கவலைகளே துரு பிடித்திருக்கிறது!!!
*மணவை அமீன்*
Series Navigationதாய் மனசுமூன்று கன்னங்களில், மூன்று விரல்கள்

Leave a Comment

Archives