தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

29 மார்ச் 2020

கிறீச்சிடும் பறவை

சின்னப்பயல்

Spread the love

 

நாள் தவறாமல்

வந்து என் ஜன்னல்

கம்பிகளில் அமர்ந்து

ஒரு சிறு பறவை

கிறீச்சிடுகிறது

என் கவனத்தைக்கவர.

 

எதை ஞாபகப்படுத்த ?

மறந்துபோன

இயற்கையுடனான

நட்பையா ?

அல்லது கடந்து சென்ற

காலங்களை

மீள் நினைவூட்டவா ?

 

எனினும்

நாளையும் வரும்

என்ற எதிர்பார்ப்பை

என்னில்

ஏற்படுத்துவதைத்தவிர.

அது வேறொன்றும்

செய்வதில்லை.

 

மேலும் அது

ஒரு இறகையும்

உதிர்த்துச்செல்வதில்லை

எனக்கென.

 

சின்னப்பயல்

– chinnappayal@gmail.com

Series Navigationஅழுகையின் உருவகத்தில்..!பிரயாண இலக்கியம் – தி ஜானகிராமனும் மற்றோரும் – இரண்டு

Leave a Comment

Archives