தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

18 நவம்பர் 2018

Muylla Nasrudin Episodes by jothirlatha Girija

ஜோதிர்லதா கிரிஜா

My poetry book in English titled Inscrutable Muylla Nasrudin Episodes in rhyming verses has been
released by Cyberwit.net publishers of Allahabad in December last.
Thanks.
Jyothirllata Girija
jjjjjjjjjjjjjjjjj

Series Navigationபீகே – திரைப்பட விமர்சனம்மீண்டும் இமையத்துடன் ஒரு சந்திப்பு

One Comment for “Muylla Nasrudin Episodes by jothirlatha Girija”


Leave a Comment

Archives