தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

31 மே 2020

My two e-books for young adults

ஜோதிர்லதா கிரிஜா

Spread the love
Dear editor,

VaNakkam.
My two e-books for young adults viz. The Story of Jesus Christ in rhyming couplets and my original English novel titled Mini Bharat have been published by Pustaka Bangalore.  (admin@pustaka.co.in). The second one is about unity in diversity.  Pl. let my Thinnai readers be informed of this.)  Thanks.
Attachments area
Series Navigationகனவு இலக்கிய வட்டம் ஜீன் மாதக் கூட்டம்: நூல் அறிமுகம்

Leave a Comment

Archives