தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

11 நவம்பர் 2018

இயற்கை

அ.இராஜ்திலக்

விளக்குகளிளால் மட்டுமே

வெளிச்சம் பெரும் குடிசையில்

நிலவு மட்டுமே

நீண்ட ஒளியால்

சமத்துவம் பேசிவிட்டு போகிறது

மாடிவீட்டை கடந்து வரும்

என் கால்களிலிருந்து

என் கண்களுக்கு

அ. இராஜ்திலக்

Series Navigationஏய் குழந்தாய்…!நிலாக்காதலன்

2 Comments for “இயற்கை”


Leave a Comment

Archives