தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

10 ஜனவரி 2021

இயற்கை

அ.இராஜ்திலக்

Spread the love

விளக்குகளிளால் மட்டுமே

வெளிச்சம் பெரும் குடிசையில்

நிலவு மட்டுமே

நீண்ட ஒளியால்

சமத்துவம் பேசிவிட்டு போகிறது

மாடிவீட்டை கடந்து வரும்

என் கால்களிலிருந்து

என் கண்களுக்கு

அ. இராஜ்திலக்

Series Navigationஏய் குழந்தாய்…!நிலாக்காதலன்

2 Comments for “இயற்கை”


Leave a Comment

Archives