தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

14 அக்டோபர் 2018

தோள்களில் அமர்ந்திருக்கும் மரணத்தின் தூதுவன்

எம்.ரிஷான் ஷெரீப்

தோட்டத்துக் காவல்காரன்
நித்திரையிலயர்ந்த கணமொன்றில்
தனித்துவிழும் ஒற்றை இலை
விருட்சத்தின் செய்தியொன்றை
வேருக்கு எடுத்துவரும்

மௌனத்திலும் தனிமையிலும்
மூழ்கிச் சிதைந்த உயிரின் தோள்களில்
வந்தமர்ந்து காத்திருக்கிறான்
இறப்பைக் கொண்டுவரும்
கடவுளின் கூற்றுவன்

நிலவுருகி நிலத்தில்
விழட்டுமெனச் சபித்து
விருட்சத்தை எரித்துவிடுகிறேன்

மழை நனைத்த
எல்லாச் சுவர்களின் பின்னிருந்தும்
இருளுக்குள்ளிருந்து எட்டிப்பார்க்கிறது
ஈரத்தில் தோய்ந்த
ஏதோவொரு அழைப்பின் குரல்

– எம்.ரிஷான் ஷெரீப்,
இலங்கை

Series Navigationப்ளாட் துளசிகூடிக்களிக்கும் தனிமை

Leave a Comment

Archives