தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

25 அக்டோபர் 2020

மிச்சம் !

கவிதா ரவீந்தரன்

Spread the love
சந்தர்பங்களின் சாத்தியத்திற்கு
உதவக்கூடுமென
சேருமிடத்தை மாற்றியவாறு
கணத்துக்கொண்டே போனது
ஓர் பயணம் …
எங்கும் இறங்க மனமின்றி
இருப்பின் தடயங்கள் ,
இழந்த இரவுகளை
எண்ணிக்கொண்டு
கிளம்பும் போதெல்லாம்
நினைவுகளை சுமந்து போகிற
ஏதேனுமொரு திசையில்
குறுக்கிடும் காகத்திற்கு
தெரியாது
எதிர்பார்புகளின் குவியலோடு
அலையும் வாழ்வு பற்றி
-கவிதா ரவீந்தரன் (kavitharaveendar@yahoo.co.in)
Series Navigationவழங்கப்பட்டிருக்கின்றதா?இருள் போர்வைகளின் முடிச்சுக்கள்

Leave a Comment

Archives