தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

2 ஆகஸ்ட் 2020

சிற்சில

சின்னப்பயல்

Spread the love

சில நிபந்தனைகளுடன்

சிலரை

ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது.

 

சில புரிதல்களுடன்

சிலருடன்

ஒத்துப்போக முடிகிறது

 

சில வேறுபாடுகளுடன்

சிலருடன்

வாழ்ந்து விட முடிகிறது

 

சில சகிப்புகளுடன்

சிலருடன்

பயணிக்க முடிகிறது.

 

சில துருத்தி நிற்கும்

உண்மைகளுடன்

சிலரைக் கடந்து செல்ல முடிகிறது.

 

சில ம்றைத்து வைக்கப்பட்ட

பொய்களுடன்

சிலருடன் தொடர்ந்து இருக்க முடிகிறது.

 

சில உறுத்தல்களுடன்

இது போன்ற

சில கவிதைகளை

வாசிக்கவும் முடிகிறது.

 

 

Series Navigationப.மதியழகன் கவிதைகள்இந்திய சர்க்காரிடம் சாமானியன் கேட்கும் பத்து சாதாரண கேள்விகள்:

One Comment for “சிற்சில”

  • ramani says:

    Life demands some price for its smooth rolling. Compromises in some form are the undertones. But what is striking in the catalogue is in the second stanza. Putting up with conditions, tolerance, concealed lies etc create discomfort and negativities while getting along with understanding is devoid of friction. Now tell me, what pricks on reading this poem?


Leave a Comment

Archives