இசையோடு, காட்சியோடு பாடல் : ஆடும் அழகே அழகு

Spread the love

 

 

image.png

 

CERN ATOM SMASHER – FRANCE SWISS BORDER

 
இசையோடு, காட்சியோடு பாடல் :  
ஆடும் அழகே அழகு
 
பாடல் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
இசைப்பாடகி : வே. ரா. லட்சுமி
காட்சியமைப்பு : பவள சங்கரி
 
 
 
சி. ஜெயபாரதன், கனடா
 
 
 
 
 
Series Navigation‘ரிஷி’(லதா ராமகிருஷ்ணன்)யின் கவிதைகள்