இயக்கி

Spread the love

சத்யானந்தன்

அசையாது மேசையில்
ஆசிரியர் பிரம்பில்
அது இருந்தது

அரை நொடியில்
தொட்டுச் செல்லும்
அவள் மான் நோக்கில்

விடுப்பு விண்ணப்பம்
கிடப்பில் இருக்கும்
மேலதிகாரி மேசை
இழுப்பறையில்

அழைப்பைப்
புறந்தள்ளும்
கைபேசிகளில்

இந்த அறையின்
குளிர்சாதன
தொலைவியக்கியில்
இருக்கத் தான்
செய்கிறது

உயிர்துடிப்பு
இல்லாமல்

Series Navigation