“என் கனவுகளுக்காக கர்ப்பம் தரித்தவளே”

முருக மணிகண்டன்

என்னுள் இருந்து
பிறக்கும்
ஒவ்வொரு கவிதையும்
எனதானதல்ல…

நான் எப்படிச் சொல்ல
எனக்கும் உனக்குமான
உள் அறையில்
அவை
ஒவ்வொன்றையும்
கருத்தரித்தவள் நீயென்று…

                  – முருக மணிகண்டன்.

Series Navigationபர்வதாச்சியும் பூசாரிக்கணவனும்கவிஞர் நா.முத்துக்குமாருக்கு அஞ்சலி