கதவு திறந்திருந்தும் …

 

 

ஸ்ரீரங்கம் சௌரிராஜன்

 

கதவு திறந்திருந்தும்

அவன் இன்னும்

உள்ளே போகவில்லை

 

பயணிக்கிறோம்

என்ற நம்பிக்கையில்

அவன்

அதே புள்ளியில் நிற்கிறான்

 

இலக்கிய தாகத்தில் அவன்

சில வடிவங்களில்

தன்னை நிரப்பிப் பார்த்தான்

எங்கும் நிலைக்க முடியவில்லை

 

அவன் மனத்தில் 

சில எழுத்துகள் இருக்கின்றன

அவை சொற்களாவதில்லை 

 

சில சொற்கள் இருக்கின்றன

அவை வாக்கியங்களாவதில்லை

 

சில வாக்கியங்கள் இருந்தும்

அவை கவிதையாவதில்லை

 

அவன் கோப்பையில் நிரம்பி

விலகிச் செல்லும் காற்றைக்

கவிதையென அவன்

தரிசித்து மகிழ்கிறான்

 

—– கதவு திறந்திருந்தும்

அவன் இன்னும்

உள்ளே போகவில்லை !

 

                 +++++++

 

Series Navigationஊடகவியலாளர் ஜமால் கஷோக்ஜியின் கொலை – நடந்தது என்னஒரு கதை ஒரு கருத்து – ஸ்டெல்லா புரூஸ்ஸின் ஐ லவ் எவ்ரிதிங் அண்டர் த ஸன்