கம்பன் விழா அறிக்கை

வணக்கம்
11.11.2012 அன்று பிரான்சு கம்பன் கழகம் நடத்தும்
கம்பன் விழா அறிக்கை அனுப்பியுள்ளேன்
என் புதிய மின்வலையைின் முகவரி
அன்புடன்
கவிஞா் கி.பாரதிதாசன்
Series Navigationமொழிவது சுகம் அக்டோபர் -20கவிதையாக ஒரு கதை