கலை காட்சியாகும் போது

நகரின் ஏதோ ஒரு
கட்டிடத்துள் ஆளரவமில்லாக்
கண்காட்சிக் கூடத்து மூலையை
நீங்கி
ஒரு நவீன ஓவியம்

நிறைந்த நிதியை
செல்வாக்கைப்
பறைசாற்றும்
விரிந்த வரவேற்பறைச்
சுவரில்

காத்திருப்போரினுள்
அவர்களை அங்கே
வரவழைத்த காரணம்
தவிர வேறு எதுவும்
விழித்திருக்காது
கலாரசனையும் தான்

தன் கலைக்கான
ரசனையின்
கவனிப்பின்
விமர்சனத்தின்
தொடுகை கலைஞனின்
கூர் ஆசை

அதைச் சென்றடையும்
வரைபடம் அவன்
தூரிகைக்கு அப்பால்

காட்சிக் கூடத்திலிருந்து
மாளிகைக்கு
கலை
பயணித்த வாகனம்
வணிகம்
காரணம் அதுவல்ல

Series Navigationதமிழிசை அறிமுகம்யாமினி கிருஷ்ணமூர்த்தி (8)