கல்யாணம் என்ற தலைப்பில் அழகியசிங்கரின் ஐந்து கவிதைகள்

Spread the love

 

 
கல்யாணம் 1
 
ஒரு கல்யாணத்திற்குப்
 போனேன்
எல்லோரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள்
நான் கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன்
நானும் பேசிக் கொண்டிருந்தேன்
எல்லோரும்
கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள்
 
 
கல்யாணம் 2
 
ஒரு திருமணத்தில்
கலந்து கொண்டேன்
 
வாசலில் வா வா என்றார்கள்
உள்ளேயும் 
வா வா என்றார்கள்
டிபன் சாப்பிடும் 
கூடத்தில்
சிலர் புன்னகைத்தார்கள்
யாரும் பேசவில்லை
 
கல்யாணம் 3
 
 
டிபன் சாப்பிட்டேன்
சரி சரி சரி சரி சரி
டிபன் சாப்பிட்டேன்
சரி சரி சரி சரி சரி
சாப்பாடு சாப்பிட்டேன்
சரி சரி சரி சரி சரி
சாப்பாடு சாப்பிட்டேன்
சரி சரி சரி சரி சரி
 
 
கல்யாணம் 4
 
இன்று மாலை சூட்டிக் கொண்டார்கள்
நினைத்த மாதிரி
நினைத்த நேரத்தில் 
நடந்து விட்டது எல்லாம்
நண்பர்கள், உறவினர்கள்
வந்திருந்து 
கைக்குலுக்கிக் கொண்டார்கள்
இனிமேல் அவர்கள்தான்
அவர்களுக்குள்
பேச ஆரம்பிக்க வேண்டும்
 
கல்யாணம் 5
 
எல்லாம் முடிந்து விட்டது
எல்லோரும் கிளம்பிப் போய்விட்டார்கள்
காலியாக இருந்தது கல்யாண மண்டபம்
நாற்காலிகள் தாறுமாறாக கிடந்தன
காப்பிக் கோப்பைகள் 
சிதறிக் கிடந்தன
இன்னும் துப்புறவாளர்கள் 
வரவில்லை
 
 
 
Series Navigationவீடுஅதிபர் பொ. கனகசபாபதி அவர்களின் பிறந்ததினத்தை நினைவுகூரும் மாணவர்கள்