கோவிட் 19

வார இறுதியில்

எல்லாரும் வீட்டில் ….

ஊரிலிருந்து அடிக்கடி

நலம் கேட்கும் குரல்கள்

‘வாயைக்கட்டி சும்மா கிட’

சொல்லலாம் இல்லாளிடம்

‘எத்தனை நாள் ஆசை

இப்படி அமர்ந்து பேச’

ஓடுபாதையில் காகங்கள்

சென்னைக்கா நாளைக்கா

இருநூறே வெள்ளிதான்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

‘ஏறும் வரி ஏவுகணை

இனச்சண்டை எல்லைச்சண்டை’                          

எங்கே போயின

எல்லாச் செய்தியும்

சாதாக் காய்ச்சலுக்கும்

ராஜமரியாதை

‘ஓய் ஐன்ஸ்டீன்

ஒளியைவிட வேகமாய்

இதோ இன்னொன்று’

‘சிங்கப்பூர் செல்லாதீர்கள்’

அட! சொல்லமுடிகிறது

விஞ்ஞானிகளின்

மண்டை குடையும் கேள்வி

‘கோவிட்டுக்கு எப்போது

கொள்ளி’

விலங்குகளின் வாதம்

‘வாழும் பூமி பொது

வாழுங்கள் வாழவிடுங்கள்

எங்களுக்கு

வாயில்லை உண்மை

வாய்மையுமா இல்லை?’

‘ஏய் யார் என்னை உலுக்கியது’

விலங்குகள் கேள்வியில்

குலுங்கியது பூமி

அமீதாம்மாள்

Series Navigationபுத்தகங்கள்