சமூக வரைபடம்

 

எழுத்தின் வளைவுகள்

நெளிவுகள்

மையப்புள்ளியாய்

 

தொனியில் அழுத்தத்தில்

மழுப்பலில்

சொற்கள்

சொற்றொடர்கள்

கூர் முனையில் நீளத்தில்

பயன்பாட்டில்

வேறுபடும்

கருவிகளாகும்

ஆயுதங்களுமாகும்

 

மண் வாசனை

வர்ணாசிரம சுருதி

அதிகார அடுக்கின்

அழுத்தங்கள்

ஏழ்மையின்

இயலாமைகள்

இவற்றுள் ஒன்று

தொனிக்காத

சொற்களுண்டா?

 

வர்க்கங்களின்

காப்புரிமை

உடைய

சொற்களுண்டு

 

விற்பவர்

மட்டுமல்ல

வலை விரிப்பவர் மட்டுமல்ல

தூண்டில் வீசுவோர்

சொற்களின் இடையே

ஒர் ஆயுதக் கிடங்கை

மாயமாய் மறைக்க வல்லார்

 

அரசியலின்

சொல்லாடல்கள்

பெரிதும்

நம் கவனத்தில்

 

சொல்லாடல்கள்

ஊடான

அரசியலே

சமூக வரைபடம்

Series Navigationமரபு மரணம் மரபணு மாற்றம் – இரண்டாம் மற்றும் இறுதி பாகம்“ கவிதைத் திருவிழா “-