தமிழ்த் திரைப்படத்தில் இலக்கியத்தின் தாக்கம் என்ற பொருளில் சாகித்ய அகாதமி இருநாள் கருத்தரங்கு

Spread the love

Invitation-Page1

 

 

 

 

 

 

 

Invitation-Page2

 

Invitation-Page3

 

 

 

 

 

 

 

Invitation-Page4

Series Navigationவால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை -41 என்னைப் பற்றிய பாடல் – 34 (Song of Myself) கடந்த காலம், நிகழ் காலம்.. !