நம்பிக்கையெனும் கச்சாப்பொருள்

Spread the love

எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை
எளிதில் நீங்கள் மன்னித்துவிடுவீர்கள்
காலகாலமாய் அதற்காகத்தான் பழக்கப்படுத்தப்பட்டீர்கள்
இருக்கக்கூடும் உங்களின் பெரும்தன்மையாக
அதுதான் எங்களுக்கான
மூலதனமும் கச்சாப்பொருளும்
நம்பிக்கையுண்டு
அழைக்க பின்தொடர்வீர்கள்
மந்தைகளாக
அற்புதங்கள் நிறைந்தது என்றிட
முள் அப்பிய பாதையைக்கூட சகித்தீர்கள்
கடந்தபின் நீங்கள் கண்டது
வறண்ட பொட்டல்வெளிதான்
நாளைகளில் மாற்றங்கொள்ளுமென்றதும்
வணங்கிவிட்டு திரும்பினீர்கள்
குறைச்சலான காலத்திற்குப் பின்
மீண்டும் பொய்களோடு வருவோம்
நீங்களும் ஆசைகளோடு பின்தொடர்வீர்கள்…

Series Navigationவிலகா நினைவுதீபாவளி நினைவுகள்