பின்தொடரும் சுவடுகள்

Spread the love

அ.டெல்பின் 

திரும்பிப் பார்த்த இடமெங்கும்,
காலடிச் சுவடுகள்,
மெலிதாயும்,நீண்டும்
பெரிதாகவும்,ஆழப் பதிந்தும்
சோர்ந்தும் ……………
இறந்த காலத்தின் முடிவுகள்
எதிர்காலத்தின்  வெளிச்சத்தை
பாதித்துத் தான் இருந்தன.
எங்கோ தொலைதூரத்தில்
மங்கலாய் ஒளிக்கீற்று
நம்பிக்கைகளை  முன்னோக்க
சுவடுகள் பின்தொடர்ந்தன .

Series Navigationஎனக்குள் தோன்றும் உலகம்முன்பதிவில்லா தொடா் பயணம்