புதுக்கோட்டை ஞானாலயாவுக்கு நிதி உதவி வழங்க விரும்புவோருக்கு:

 

பாரத நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தாகிலும் இணையத்தின் வழியாக NEFT மூலம் புதுக்கோட்டை ஞானாலயாவுக்கு நிதி உதவி வழங்க விரும்புவோருக்கு:
நூறு ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்ட தமிழ் நூல்களையும் இதழ்களையும், சில முக்கிய ஆங்கில நூல்கள், இதழ்கலையுங்கூடச் சேமித்து வைத்து, ஆய்வாளர்களுக்குப் பேருதவி புரிந்து வரும் புதுக்கோட்டை ஞானாலயா ஆய்வு நூலகம் மேலும் சிறப்பாகப் பயன்படும் பொருட்டு இணையத்தின் வழியாகவே NFET  மூலம் நிதி உதவி வழங்க விரும்புவோர் பின்வரும் விவரங்களைக் குறித்துக் கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறேன்:
Account Holder: B. Krishnamoorthy
SB Account No. 1017047 Name of the Bank: UCO Bank Branch: PUDUKKOTTAI (Tamilnadu, India) IFS Code: UCBA0000112
இவ்வாறு செலுத்தியபின் அன்பு கூர்ந்து ஞானாலயாவுக்கும் தகவல் தெரிவியுங்கள்: அவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரி: gnanalayapdk@gmail.com
அஞ்சல் வழி அனுப்புவதாயின், B. கிருஷ்ணமூர்த்தி,  6, பழனியப்பா நகர், திருக்கோகர்ணம், புதுக்கோட்டை 622 002 தமிழ்நாடு என்ற முகவரியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
-மலர்மன்னன்

Series Navigation’சாலையோரத்து மரம்’சித்திரைத் தேரோட்டம்…!