புத்தன் பற்றிய​ கவிதை

 

 

எதிரி நாட்டு

வீரன் மீது

கூர் வாளை

வீசிக் கொல்வது

வீரம் அல்லவா?

 

மிரளும் கண்களுடன்

மாமிச​ மலையாய்

ஓடி வரும்

காளையை விரட்டி

விரட்டி

வாலைப் பிடித்து

வளைத்து வளைத்து

திமிலைப் பிடித்து

முதுகில் ஏறி

அடக்கி நிமிர்வதை

விட​

வீரம் எது உண்டு?

 

வீரம் மட்டுமா?

நேயமுமுண்டு

என்

வளர்ப்பு மிருகம்

பசியால் வாடினால்

மற்றொரு மிருகத்தின்

சதைத் துண்டுகளை

அறுத்துத் தருவேன்

 

இரு முகம்

பல​ முகம்

நிஜத்தில் முடியுமா?

அதனால் தான்

முகமூடிகள்

 

உள்ளே இருப்பது

புத்தன் முகம்

 

சத்யானந்தன்

Series Navigationதேவகி கருணாகரனின் ‘அன்பின் ஆழம்’ நூல் விமர்சனம்நித்ய சைதன்யா – கவிதைகள்