பெண் எழுத்தாளர்களுக்கான திருப்பூர் சக்தி விருது 2023.

Series Navigationகனடா தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம்
இயல் விருதுகள் – 2022
இம்முறை படைப்பிலக்கியவாதிகள் முருகபூபதிக்கும்
பாவண்ணனுக்கும் கிடைக்கிறது
சொல்வனம் 285 ஆம் இதழ் வெளியீடு அறிக்கை