பெயரிடாத நட்சத்திரங்கள்

Spread the love

பெயரிடாத நட்சத்திரங்கள்”, “Mit dem Wind fliehen” ஆகிய இரு நூல்களினது அறிமுகமும் -தமிழ் சிங்கள மொழியில்- கலந்துரையாடலும் சுவிஸ் சூரிச் இல் இடம்பெற இருக்கிறது.

Series Navigationடிசம்பர் 11 பாரதி பிறந்த நாள் சிறுகதை: வாடாமல்லிகைபுதிதாய்ப் பிறத்தல்!